Ano nga ba ang VISA at bilang mamamayan ay pinagkakaukulan natin ito ng pansin? As living in a modern techonology these days, napakadaling masagot nang aking katanungan, google lang sapat na! Sabi ni Mareng Google:A visa (from the Latin charta visa, meaning “paper that has been seen”) is a conditional authorisation granted by a territory to a foreigner, allowing them[...]